Дизайн и предпечат


Съществува несъгласие относно начина, по който дизайнерите в много области, независимо дали са аматьори или професионалисти, самостоятелно или в екип, създават дизайн.
 

Двамата от тях - Kees Dorst и Judith Dijkhuis, твърдят, че "има много начини за описване на процесите на проектиране" и обсъждат "два основни и фундаментално различни начина", като и двете имат няколко имена. Преобладаващата гледна точка се нарича "рационален модел", "решаване на технически проблеми" и "причина-ориентирана перспектива". Алтернативната гледна точка се нарича "отражение в действие", "еволюционен дизайн", "съвместно еволюция" и "перспектива на действие".

 

Ние в 3CON считаме, че дизайнът и, в следствие предпечатът, трябва да следват два основни принципа:

1. Дизайнът трябва да отразява представата на компанията и бранда за самите тях, да предава истинската им същност, цел на съществуване, ползата от услугите им. Всичко това, за да се изгради лоялността на потребителите им и усещането им за принадлежност.

2. Дизайнът трябва да води до желание - желание за покупка, продажба, посещение, отговор, революция! Дизайнът трябва да е онзи спусък, който да предизвиква действие, желание, спонтанна реакция, емоция, химически процес в тялото на зрителя. Дизайн е изкуство, когато се намира в музеите, галериите или конкурсните програми. За нас дизайнът е начин, по който клиентите ни постигат целите си с ясен финансов резултат.