Комуникация на бранда


Въпреки че идентичността на марката се счита за най-основния актив на собствения капитал на марката, стойността на самоличността на марката ще остане остаряла без текущата бранд комуникация. Интегрираните маркетингови съобщения (IMC) се отнасят до това как дадена марка предава ясно послание на заинтересованите страни. Ключовите компоненти включват IMC:

реклама
промоции за продажби
директен маркетинг
лични продажби
връзки с обществеността


Ефективността на комуникацията на марката се определя от това, доколко клиентът възприема съобщението, предназначено за марката, чрез IMC. Въпреки че IMC е широка стратегическа концепция, най-важните комуникационни елементи на марката се открояват на начина, по който марката изпраща съобщение и какви докосвания на марката използва, за да се свърже с клиентите си.