МБАЛ "Доверие"

МБАЛ "Доверие"


Проект: Създаване и реализиране на маркетингово комуникационна стратегия за повишаване разпознаваемостта на организацията
Клиент:  МБАЛ "Доверие"
Период на обслужване: Ноември 2020 –

  • Маркетингов анализ на разпознаваемостта на бранда
  • Създаване и изпълнение на годишна комуникационна стратегия
  • Създаване на експертно текстово и видео съдържание
  • Развиване и управление на връзки с медиите. Грижа за представянето на МБАЛ "Доверие" в най-подходящите електронни, онлайн и печатни медии.
  • Управление на профилите в социалните мрежи
  • Иницииране и координиране на взаимоотношенията на компанията със специализирани аудитории и партньорски организации
  • Иницииране и развиване на социално отговорна кампания и Employer Branding активности
  • Дизайн и творчески концепции на продуктови и имиджови визии 

 

www.mbal.doverie.bg

Facebook / Медицински комплекс "Доверие"